Grzegorz Tomicki i Sebastian Pypłacz – Improwizacja

27 października 2015
Improwizacje

Performance zarejestrowany podczas spotkania SławaSłowa w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej, zorganizowanego przez redakcje Kwartalnika Literackiego FA-art 15 października 2015 roku w Katowicach.

Grzegorz Tomicki – polski poeta, krytyk literacki, literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa o specjalności polska literatura współczesna. Współpracuje z miesięcznikami „Odra” oraz „Twórczość”, a także kwartalnikiem „FA-art”.